User Tools

Site Tools


2035--elech-w-la-gi

Żelechów là một thị trấn thuộc huyện Garwoliński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4134 người và mật độ 341 người/km².[1]

2035--elech-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)