User Tools

Site Tools


2045--i-b-i-la-gi

Đại Bái là một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Đại Bái có diện tích 6,27 km², dân số năm 2002 là 8665 người,[1] mật độ dân số đạt 1382 người/km².

Làng Đại Bái có nghề gò đúc đồng nổi tiếng. Làng có ngày giỗ tổ vào 29/9 âm lịch hàng năm.

2045--i-b-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)