User Tools

Site Tools


2080--i-n-i-la-gi

Đại Nài là một phường thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Phường Đại Nài có diện tích 4,26 km², dân số năm 2004 là 5748 người,[1] mật độ dân số đạt 1349 người/km².

Phường có 10 khối phố: khối phố 1÷10.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HÀ TĨNH, GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VÀ THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN THẠCH HÀ, HƯƠNG KHÊ, HƯƠNG SƠN VÀ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH
2080--i-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)