User Tools

Site Tools


2085--i-ng-ti-n-du-la-gi

Đại Đồng là một xã thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Đại Đồng có diện tích 7,4 km², dân số năm 1999 là 9555 người,[1] mật độ dân số đạt 1291 người/km².

Xã Đại Đồng gồm 4 thôn: Dương Húc, Đại Thượng, Đại Trung và Đại Vi.

Dòng sông Tam Giang, một nhánh của con sông huyền thoại Tiêu Tương, chảy suốt theo chiều ngang xã, chia xã Đại Đồng ra làm 2 phần. Ngoài ra còn có dấu tích của ngòi Tào Khê phía sau làng Đại Trung,..

Các làng xã ở xứ Kinh Bắc xưa đa phần được tạo ra từ thời Hùng Vương, cách đây hơn 2000 năm. Thời phong kiến trung đại, vùng là xã Đại Đồng ngày nay là đất của 4 xã (tương đương với làng) Dương Húc, Đại Vi, Đại Vi Trung và Đại Vi Thượng thuộc tổng Đại Vi, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc. Năm 1946, sau Cách mạng tháng Tám, đơn vị hành chính cấp tổng và phủ bị bãi bỏ, 4 xã trên gộp vào nhau thành xã mới mang tên xã Đại Đồng thuộc huyện Tiên Du.

Dân số năm 1999 là 9555 người, chủ yếu là người Kinh.

Năm 2018, dân số cư trú trên địa bàn xã đạt 20.000 người. Trong đó có hơn 6000 người là lao động từ địa phương khác đến làm việc tại các KCN trên địa bàn xã.

Chủ yếu là nông nghiệp và buôn bán nhỏ, nghề truyền thống, có nghề mộc nổi tiếng ở Đại Vi, đã tham gia xây dựng nhiều công trình có giá trị trên cả nước và ra cả nước ngoài

Công nghiệp bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2005, với sự hiện diện của 2 KCN lớn là Đại Đồng Hoàn Sơn và Việt Nam - Singapore, kéo theo sự biến động lớn trong thành phần dân cư, an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế dịch vụ, bán lẻ hàng hóa

Năm 2017, xã Đại Đồng cùng huyện Tiên Du đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 15 năm công nghiệp hóa, xã Đại Đồng cơ bản chuyển dịch theo hướng kinh doanh dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người lao động KCN. Tỉ lệ dân cư làm nông nghiệp giảm mạnh.

Theo dự kiến đề án đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố TTTW năm 2022, sẽ thành lập phường Đại Đồng thuộc quận Tiên Du của thành phố Bắc Ninh mới.

2085--i-ng-ti-n-du-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)