User Tools

Site Tools


2088--i-ng-v-nh-t-ng-la-gi

Đại Đồng là một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Đại Đồng có diện tích 5.16 km², dân số năm 1999 là 8096 người.[1] mật độ dân số đạt 1569 người/km².

Dân xã này sống chủ yếu bằng nghề nông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người dân đã bắt đầu buôn bán và trao đổi hàng hóa; đời sống được cải thiện. Xã được chia thành 4 khu.

2088--i-ng-v-nh-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)