User Tools

Site Tools


2092--i-ngh-a-oan-h-ng-la-gi

Đại Nghĩa là một xã thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Đại Nghĩa có diện tích 8,4 km², dân số năm 1999 là 3266 người,[1] mật độ dân số đạt 389 người/km².

Xã Đại Nghĩa gồm có 12 thôn từ thôn 1 đến thôn 12 điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xã Nghĩa có đường ranh giới giáp với xã Hữu Đô và Phú Thứ, Bí thư xã là ông Quân thường trú tại thôn 4 và trưởng thôn 4 là ông Nguyễn Văn Tiến

2092--i-ngh-a-oan-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)