User Tools

Site Tools


2101--i-quang-la-gi

Đại Quang là một xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Xã Đại Quang có 10 thôn: Song Bình, Trường An, Mỹ An, Tam Hòa, Hòa Thạch, Đông Lâm, Phú Hương, Phương Trung, Phước Lộc. Xã Đại Quang có diện tích 37.33 km², dân số năm 1999 là 11270 người,[1] mật độ dân số đạt 302 người/km².

Xã Đại Quang phía bắc là dãy núi Sơn gà tiếp giáp địa phận TP Đà Nẵng, phía Tây giáp xã Đại Đồng, phía Nam giáp địa phận xã Đại Phong+Đại Minh, phía Đông giáp xã Đại Nghĩa. xã Đại Quang trước năm 1975 là Trung tâm hành chính của quận Đại Lộc.

Sau năm 1975 Trung tâm hành chính huyện chuyển về thị trấn Ái Nghĩa.

2101--i-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)