User Tools

Site Tools


2104--i-s-n-ph-c-h-a-la-gi

Đại Sơn là một xã của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đại Sơn có diện tích 38,25 km², dân số năm 1999 là 3.057 người.[1], mật độ dân cư đạt 79,9 người/km².

Xã Đại Sơn được chia thành các xóm: Bó Luông, Bó Tẻng, Cốc Khuyết, Lũng Riền, Cốc Phường, Chang, Không Vắc, Lũng Om, Mầy, Mới, Nà Chích, Sát Thượng, Bản Chu, Cốc Lùng, Khưa Nính, Thang Nà.

Trên địa bàn xã Đại Sơn có một số ngọn núi như Lủng Nọi, Phia Đeng, Phia Luông, Bó Mẹ, Cốc Phường, Kéo Hích, Lăng Rườn, Lủng Nâu, Lũng Cân, Lũng Mây, Lũng Nưa, Lũng Ruồm, Lũng Tém, Lũng Vài Ngườm Khoen, Phia Lắc, Ro Miếng, Phia Sám. Các con suối chảy trong xã là Bán Sát, Bắc Vọng, Bó Tèng, Khuổi Lầu, Nà Niếng. Đại Sơn có công trình thủy lợi là đập Thủng Quây.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
2104--i-s-n-ph-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)