User Tools

Site Tools


2113--i-th-nh-hi-p-h-a-la-gi

Đại Thành là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Đại Thành có 4 thôn trực thuộc gồm Hà Nội, Bảo Mản, Đại Mão, Đại Tân. Xã có tổng diện tích khoảng 2,8 km², dân số năm 1999 là 3824 người,[1] mật độ dân số đạt 1366 người/km².

2113--i-th-nh-hi-p-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)