User Tools

Site Tools


2118--i-ti-n-la-gi

Đại Tiến là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đại Tiến có diện tích 20,33 km², dân số năm 1999 là 1.465 người.[1], mật độ dân cư đạt 72 người/km².

Xã Đại Tiến được chia thành các xóm: Héc Chang, Héc Nưa, Lủng Lừa, Má Tẩư, Má Chang, Má Nưa, Nà Coóc, Nà Khan, Nà Bon.

Trên địa bàn xã Đại Tiến có núi Khẻo Khao, núi Lủng Háng và núi Kéo Tắt.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
2118--i-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)