User Tools

Site Tools


2120--i-xu-n-la-gi

Đại Xuân là một xã thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Đại Xuân có diện tích 7,82 km², dân số năm 1999 là 8640 người,[1] mật độ dân số đạt 1105 người/km².

Bắc giáp Việt Thống, Nam giáp phương Liễu, Tây giáp Kim Chân và Quang Châu, Đông giáp Nhân Hòa

2120--i-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)