User Tools

Site Tools


2121--i-xuy-n-la-gi

Đại Xuyên là một xã thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đại Xuyên có diện tích 9.35 km², dân số năm 1999 là 7762 người,[1] mật độ dân số đạt 830 người/km². Trong xã có thôn Đa chất nổi tiếng với nghề làm cối xay.[2]

2121--i-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)