User Tools

Site Tools


2122--i-y-n-ch-ng-m-la-gi

Đại Yên là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đại Yên có diện tích 4.36 km², dân số năm 1999 là 4703 người,[1] mật độ dân số đạt 1079 người/km².

Xã Đại Yên có 9 thôn, xóm: xóm Nứa, xóm Làng, xóm Trại, xóm Đường, xóm Tiếu, xóm Dẫy, thôn Đoàn Kết, xóm Nội An, thôn Yên Khê.

2122--i-y-n-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)