User Tools

Site Tools


2129--k-c-ning-la-gi

Đắk Cơ Ning
Địa lý
Diện tích 134,42 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 2243 người[1]
 Mật độ 17 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 23840[1]

Đắk Cơ Ning là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Đắk Cơ Ning có diện tích 134,42 km², dân số năm 2006 là 2243 người,[1] mật độ dân số đạt 17 người/km².

2129--k-c-ning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)