User Tools

Site Tools


2154--k-p-pho-la-gi

Đăk Pơ Pho
Địa lý
Diện tích 53.05 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 2054 người[1]
 Mật độ 39 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 23846[1]

Đăk Pơ Pho là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Đăk Pơ Pho có diện tích 53.05 km², dân số năm 2006 là 2054 người,[1] mật độ dân số đạt 39 người/km².

2154--k-p-pho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)