User Tools

Site Tools


2159--k-r-nga-la-gi

Đăk Rơ Nga
Địa lý
Diện tích 113.2 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 2208 người[1]
 Mật độ 20 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23427[1]

Đăk Rơ Nga là một xã thuộc huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Đăk Rơ Nga có diện tích 113.2 km², dân số năm 2005 là 2208 người,[1] mật độ dân số đạt 20 người/km².

2159--k-r-nga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)