User Tools

Site Tools


2172--k-t-re-la-gi

Đắk Tờ Re là một xã thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Đắk Tờ Re có diện tích 109.68 km², dân số năm 1999 là 2501 người,[1] mật độ dân số đạt 23 người/km².

Xã Đắk Tờ Re gồm có 12 thôn: Kon Rơ Lang, Sơn Hà, Tam Sơn, Kon Rơ Pan, Kon H Rầm, Kon K Lang, Kon Long Buk, Kon Săm Lũ, Kon Dơ Xang, Kon Dơ Năng, Kon Tơ Neo, Kon Nu, trong đó thôn Tam Sơn được thành lập năm 2002 với 150 hộ, 525 người.[3]

2172--k-t-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)