User Tools

Site Tools


2176--k-tr-m-la-gi

Đăk Trăm
Địa lý
Diện tích 52.77 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 3036 người[1]
 Mật độ 58 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23430[1]

Đăk Trăm là một xã thuộc huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Đăk Trăm có diện tích 52.77 km², dân số năm 2005 là 3036 người,[1] mật độ dân số đạt 58 người/km².

2176--k-tr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)