User Tools

Site Tools


2179--k-y-la-gi

Đăk Yă là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Đăk Yă có diện tích 38.96 km², dân số năm 1999 là 3461 người,[1] mật độ dân số đạt 89 người/km².

Địa giới:

  • Phía Đông giáp xã Đak Ta Ley
  • Phía Tây giáp thị trấn Kon Dơng
  • Phía Bắc giáp xã Ayun
2179--k-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)