User Tools

Site Tools


2181--kn-ng-la-gi

Đạ KNàng là một xã thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Một xã miền núi thuần nông, địa hình hiểm trở. Có quốc lộ 27 đi qua xã, giao thông nông thôn cheo leo. Rừng vẫn còn trên những đỉnh đèo cao, cây trồng chủ yếu là cà phê; cà phê chè, mít, vối. Công nghiệp vẫn chưa được định hình. Nạn phá rừng vẫn là một điều nguy hiểm cho địa phương, lâm tặc họ phát rừng để làm rẩy, nương các loại. Khiến cho nhiều cơ quan chức năng khó kiểm soát. Có diện tích 56.73 km², dân số năm 1999 là 2.565 người,[1] mật độ dân số đạt 45 người/km².

xã Đạ K’Năng nhìn từ đèo cao
2181--kn-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)