User Tools

Site Tools


2182--l-y-la-gi

Đạ Lây là một xã thuộc huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Xã Đạ Lây có diện tích 28.52 km², dân số năm 1999 là 2926 người,[1] mật độ dân số đạt 103 người/km².

xã dạ lây được thành lập theo quyết định số 116-CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ; đến ngày 6/6/1986 xã đạ Lây được chia tách thành 2 xã gồm Đạ Lây Và Hương Lâm

2182--l-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)