User Tools

Site Tools


2186--m-d-i-th-tr-n-la-gi

Đầm Dơi là một thị trấn thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 10,63 km², dân số năm 1999 là 6655 người,[1] mật độ dân số đạt 626 người/km².

Nguyên xưa là thị trấn Ngọc Hiển thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải, được thành lập năm 1979 trên cơ sở tách xã Tân Duyệt thành bốn xã và một thị trấn lấy tên là xã Tân Duyệt, xã Tân Hồng, xã Tân Dân, xã Tân Chánh và thị trấn Ngọc Hiển. Năm 1984, huyện Ngọc Hiển được đổi tên thành huyện Đầm Dơi, thị trấn huyện lỵ Ngọc Hiển cũng được đổi tên thành thị trấn Đầm Dơi.

2186--m-d-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)