User Tools

Site Tools


2188--migr-d-la-gi

Żmigród là một thị trấn thuộc huyện Trzebnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6519 người và mật độ 687 người/km².[1]

2188--migr-d-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)