User Tools

Site Tools


2190--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-ng-b-c-b-la-gi

Các đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam thuộc các tỉnh thành miền núi và trung du vùng Đông Bắc (Việt Nam) (còn gọi là vùng Việt Bắc), (tức là thuộc các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, và Quảng Ninh), bao gồm:

2190--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-ng-b-c-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)