User Tools

Site Tools


2191--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-ng-nam-b-la-gi

Đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam thuộc các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam), (tức là thuộc 6 tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chi Minh, và Tây Ninh) tính đến ngày có đến 31 tháng 12 năm 2015 có tổng số là 872 đơn vị, bao gồm:

Thành phần cơ cấu khu vực hành chính đô thị và nông thôn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 7 thị trấn, 51 xã. Riêng huyện Côn Đảo không tổ chức hành chính cấp xã.

Thành phần cơ cấu khu vực hành chính đô thị và nông thôn của tỉnh Bình Dương có 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 41 phường, 2 thị trấn, 48 xã.

Thành phần cơ cấu khu vực hành chính đô thị và nông thôn của tỉnh Bình Phước có 111 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 phường, 5 thị trấn, 92 xã.

2191--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-ng-nam-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)