User Tools

Site Tools


2192--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-t-y-nguy-n-la-gi

Các đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam thuộc các tỉnh cao nguyên Tây Nguyên (tức là thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng), bao gồm:

Mục lục

 • 1 Đắk Lắk
 • 2 Đắk Nông
 • 3 Gia Lai
 • 4 Kon Tum
 • 5 Lâm Đồng
 • 6 Xem thêm
 • 7 Tham khảo
 • Danh sách các đơn vị hành chính tại Việt Nam
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Đông Bắc Bộ
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ
 • Đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
2192--n-v-h-nh-ch-nh-c-p-x-vi-t-nam-khu-v-c-t-y-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)