User Tools

Site Tools


2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi

Sư tử là động vật ăn thịt bắt buộc; chúng cần 7 kilogram (15 lbs) thịt một ngày. Thành phần chính trong chế độ ăn của chúng thường là thịt của những loài động vật có vú lớn, ví dụ như con trâu rừng châu Phi này.

Động vật ăn thịt là sinh vật sống dựa chủ yếu vào việc ăn thịt mô các loài động vật khác, dù thông qua việc săn mồi hay nhặt mồi. Những động vật phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thịt tươi được gọi là động vật ăn thịt bắt buộc (hay động vật ăn thịt toàn phần), trong khi những động vật ăn cả những thức ăn phi động vật được gọi là động vật ăn thịt tùy ý (hay còn gọi là động vật ăn thịt cơ hội hay động vật ăn thịt bán phần). Động vật ăn tạp tiêu thụ cả thức ăn từ động vật và thức ăn không phải từ động vật, tuy nhiên không có một tỉ lệ phân chia rõ ràng nào về thức ăn động vật và thực vật để phân biệt động vật ăn thịt tùy ý và động vật ăn tạp.

Các Công Ty Đại Chúng Liên Quan Đến Ngành Công Nghiệp Mã Vạch - Nhìn Vào Kết Quả 3Q18

 
 
Thị trường chứng khoán biến động trong hai năm qua và dường như đây là thời điểm tốt để kiểm tra các công ty khác nhau trong lĩnh vực mã vạch và RFID. Với việc phát hành gần đây một số báo cáo thu nhập, dữ liệu không khó để đi qua. 
 
Quá trình lựa chọn: 
 
   Các công ty đại chúng hoặc là phần lớn hoặc phần nào trong kinh doanh mã vạch / RFID / nhãn. Các thực thể phi lợi nhuận được bao gồm bởi vì chúng là 100% một phần của ngành và thứ hai, dữ liệu tài chính của chúng được công khai. (Lưu ý - do hạn chế về thời gian, các tổ chức phi lợi nhuận không được bao gồm trong ngày hôm nay, nhưng sẽ có trong một bài viết riêng vào tuần tới.)   
 
Một lời cảnh báo - các nguồn công nghiệp có uy tín như CNBC, Barrons, Nasdaq, TD Ameritrade và những người khác đã được sử dụng để thu thập thông tin này. Dữ liệu cơ bản - như tỷ lệ P / E hoặc tổng lợi nhuận đôi khi rất đa dạng.  Người đọc nên tự mình thực hiện thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.      
 
Tôi cũng không có bất kỳ vị trí trực tiếp nào trong các công ty này, ngoại trừ việc tôi có thể sở hữu một số quỹ chỉ số (như S & P500 hoặc Russell 2000) thông qua quản lý của bên thứ ba không liên quan, có thể bao gồm một công ty được liệt kê bên dưới .   
2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 10:30 by thaoit